Artikelen door Ed Geerdink

Controle lidmaatschapsgegevens

Fijn dat u mee wilt werken aan de controle van de bij ons bekende lidmaatschapsgegevens. Wilt u zo vriendelijk zijn uw gegevens opnieuw in te vullen, zodat we deze eventueel kunnen aanpassen in onze administratie. Hartelijk dank voor uw medewerking. Bestuur Vereniging Vrienden van Twickel.

Welkom

Wij heten u van harte welkom op de site van Heemkundevereniging Ambt en Stad Delden. Op deze site: vertellen wij u iets over onze vereniging, de doelstelling en het bestuur kunt u zich opgeven als lid van onze vereniging vertellen wij u over ons magazine “Onder de Linden” laten we u kennismaken met onze beeldbank […]

Extra info OdL 2019-1

Beste lezers van het blad Onder de Linden, in het blad uitgave 2019-1 (mei 2019) staat op pagina 21 t/m 23 een artikel over “De jachtpalen van Twickel”. Daarin wordt o.a. ook gesproken over de fietstocht. Als u die fietstocht wilt volgen hebben we hiervoor aanvullend een routebeschrijving gemaakt en die ook op een kaart […]

Links

Hieronder vindt u een aantal links die verwijzen naar interessante websites die zich ook bezighouden met de materie waarmee wij ons bezighouden: www.tsa-delden.nl www.gahetna.nl www.wiewaswie.nl www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl www.historischcentrumoverijssel.nl/doorzoek-de-collecties www.delpher.nl www.openarchieven.nl www.mijnstadmijndorp.nl

Contact

Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden Adres: Stadshagen 200 (onder de bibliotheek) 7491 NP  Delden Contactgegevens: Web: www.heemkundedelden.nl Telefoon: +31 (0)74 – 34 94 191 Mailadressen: Algemene info: info@heemkundedelden.nl Bestuur: bestuur@heemkundedelden.nl Beeldbank: beeldbank@heemkundedelden.nl Genealogie: genealogie@heemkundedelden.nl Onder de Linden: redactie: onderdelinden@heemkundedelden.nl KvK en Bank: K.v.Koophandel: 40076233 Rabobank: NL09 RABO 0322 1831 62 Openingstijden: Elke donderdag en 1e vrijdag van de maand: […]

Beeldbank

Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden beschikt over een goed gevulde beeldbank. Naast een grote fotocollectie beschikt zij over een groot digitaal archief, specifiek voor Ambt en Stad Delden. Op woensdag en donderdag zijn de vrijwilligers, die zich bezig houden met de beeldbank, aanwezig in de kelderruimte in de bibliotheek aan de Stadshagen. Het is […]

Lidmaatschap

Wij stellen het zeer op prijs als u ons als lid wilt ondersteunen en op die manier deel uit wilt maken van de organisatie. De Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden draait volledig op basis van vrijwilligers. Onze medewerkers krijgen daarvoor dus geen vergoeding. Wij proberen de kosten, die nodig zijn om de vereniging te […]

Over de Vereniging

De Vereniging Heemkunde Ambt Delden is rond 1987 opgericht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 april 2019 is besloten een naamswijziging door te voeren. Door de samenwerking met de Stichting Historisch Centrum Hof van Twente / Twents Streekarchief die in 2017 is begonnen, wordt een breder deel dan alleen de voormalige gemeente Ambt Delden bestreken; […]