Controle lidmaatschapsgegevens

Fijn dat u mee wilt werken aan de controle van de bij ons bekende lidmaatschapsgegevens.

Wilt u zo vriendelijk zijn uw gegevens opnieuw in te vullen, zodat we deze eventueel kunnen aanpassen in onze administratie.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Bestuur Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden