Onder de Linden

Op 1 april 1989 is door de Heemkundevereniging Ambt Delden het eerste verenigingsblad uitgegeven, genaamd “Heemkunde“. Na verloop van tijd is de naam van het verenigingsblad aangepast en is het “De 7 Boerschoppen” gaan heten, refererend aan de 7 buurtschappen die samen de gemeente Ambt Delden vormden: Azelo, Wiene, Zeldam, Bentelo, Hengevelde, Deldenerbroek en Deldeneresch.

De uitgifte van het blad is gestopt na de samenwerking die in 2017 is aangegaan met de Stichting Historisch Centrum Hof van Twente, het Twents Streekarchief. Er is toen besloten gezamenlijk een nieuw blad uit te brengen onder de naam: “Onder de Linden“.

Losse uitgaven zijn op meerdere plekken rondom Delden te koop, o.a. bij de Readshop en Bazar Jon in Hengevelde. Indien u zich aanmeld als lid van onze vereniging krijgt u het gratis thuisbezorgd.

Het blad verschijnt 2x per jaar. Het is een full color uitgave en telt 22 pagina’s. Aan bod komen onderwerpen die streekgebonden zijn rondom Ambt en Stad Delden. Een jaar na de uitgave kunnen de bladen ook online, digitaal worden bekeken.
De exemplaren van de “De 7 Boerschoppen” kunt u op termijn hier ook terugvinden.

In het blad kunnen bepaalde artikelen interactie vereisen tussen het blad en website. Dit om bijvoorbeeld aanvullende gegevens beschikbaar te stellen die u dan kunt downloaden, zoals een routebeschrijving, een GPS bestand, maar ook extra informatie die op andere websites te vinden is. U kunt dit vinden onder het kopje “Extra informatie” onder het blad.