Zoekopdracht

Regelmatig bereikt de medewerkers van het streekarchief het verzoek iets uit te zoeken. Wij voldoen gaarne aan een dergelijk verzoek, maar kunnen u alleen dan terwille zijn als uw vraagstelling duidelijk en precies is. Geef aan om wat of wie het gaat en welke gegevens u exact wilt ontvangen. Bij personen altijd de volledig bekende naam aangeven, in welke plaats er gezocht moet worden, in (ongeveer) welk jaar en (eventueel) bekende ouders of andere familiebetrekkingen.

Bij opdrachten van andere aard (bijv. de bewoners van een bepaald erf, naam van een bepaalde molen) verzoeken wij u eveneens om een duidelijke vraagstelling.
U kunt uw zoekopdracht per e-mail indienen maar ook via nevenstaand formulier.

Kosten
Wij attenderen u erop dat voor een enkelvoudige zoekopdracht € 5,- in rekening gebracht moet worden. Bij een veelvoud daarvan is het verschuldigde bedrag overeenkomstig. In sommige gevallen wordt het “no cure no pay-systeem” gehanteerd (bijv. als de wet op de privacy gehanteerd moet worden, dus als meteen duidelijk is dat de vraag niet beantwoord kan worden).

Wijze van betaling
Indien de gevraagde gegevens worden gevonden, ontvangt u van ons bericht per e-mail, waarbij wij u verzoeken het verschuldigde bedrag te betalen.
U kunt het bedrag overmaken op:

Rekening: NL09 RABO 0322 1831 62
t.n.v. Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden
o.v.v uw naam + e-mailadres.