Extra info OdL 2019-1

Beste lezers van het blad Onder de Linden,

in het blad uitgave 2019-1 (mei 2019) staat op pagina 21 t/m 23 een artikel over “De jachtpalen van Twickel”. Daarin wordt o.a. ook gesproken over de fietstocht. Als u die fietstocht wilt volgen hebben we hiervoor aanvullend een routebeschrijving gemaakt en die ook op een kaart weergegeven. Deze informatie kunt u downloaden door op de volgende links te klikken en deze daarna op te slaan:

Wij wensen u veel plezier.

P.S.:
.pdf formaat: wordt als u de link klikt automatisch geopend, waarna u het kunt opslaan op uw PC of tablet.
.zip formaat: wordt automatisch opgeslagen op uw PC, meestal onder de directory downloads. Door er dubbel op te klikken kunt u het bestand uitpakken. Op een Mac wordt het gpx bestand opgeslagen in uw Downloads.