Geacht lid van de vereniging,

Zoals in de mail of de brief aangegeven houden we dit jaar een “digitale” ALV.

Eén punt op de agenda kunnen we niet verplaatsen en dat is de afsluiting van het boekjaar 2019. Daarvoor moet goedkeuring van de jaarrekening plaatsvinden. Daarmee wordt ook de penningmeester decharge verleend voor het boekjaar. Verder heeft het bestuur geen punten waarover dringend moet worden beslist. Die bewaren we tot de eerstkomende ALV.

Namens de leden van de vereniging heeft de kascommissie alle stukken bekeken en haar goedkeuring verleend over de juistheid van de administratie. Toch willen wij ook graag van u als lid een goedkeuring ontvangen. De betreffende stukken als de jaarrekening en de verklaring van de kascommissie vindt u hier:

Als u akkoord of niet akkoord gaat met de jaarrekening verzoeken wij u dat hieronder door middel van het formulier aan ons kenbaar te maken. U kunt zich eventueel ook onthouden van stemming. De keus is aan u. Hartelijk dank dat u op deze wijze mee wilt werken aan de formele afhandeling van de vergadering.


    Ja, ik ben akkoordNee, ik ben niet akkoordIk onthoud me van stemming