Lidmaatschap

Wij stellen het zeer op prijs als u ons als lid wilt ondersteunen en op die manier deel uit wilt maken van de organisatie. De Vereniging Heemkunde Ambt en Stad Delden draait volledig op basis van vrijwilligers. Onze medewerkers krijgen daarvoor dus geen vergoeding. Wij proberen de kosten, die nodig zijn om de vereniging te laten functioneren, via lidmaatschapsgeld vergoed te krijgen. Daarnaast krijgen we een subsidie van de Gemeente Hof van Twente. Inmiddels hebben we meer dan 250 actieve leden en het ledenbestand groeit dagelijks. Dat stimuleert ons zeer en we leiden er uit af dat we de juiste dingen doen.

Heeft u interesse in onze vereniging en/of wilt u ons steunen als donateur, dan kunt u lid van onze vereniging worden. U kunt u inschrijven als alleenstaande of als gezin.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar en het lidmaatschapsgeld wordt aan het begin van het jaar automatisch geïncasseerd. Opzeggen kan t/m 31 december van het lopende jaar. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend voor een jaar verlengd.

De contributie per jaar is € 20.00
Wilt u lid worden? Vul dan onderstaand formulier in. We schrijven u dan in, sturen u een bevestiging toe en zenden we tevens het laatste, actuele exemplaar van ons blad “Onder de Linden” als welkomstgeschenk mee.